Nyheter

Visa fler nyheterarrow
 

Välkommen till Bygginnovationen!

Bygginnovationen är ett nationellt innovationsprogram för att initiera innovationsprojekt som kan leda vidare till kommersialisering. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova samverkar sedan 2011 med representanter för samhällsbyggnadssektorn i Bygginnovationen och skapar en aktiv innovationsmiljö som bidrar till att produktiviteten i sektorn stärks.

 

Bygginnovationens årsstämma och öppna seminarium

Bygginnovationens årsstämma och öppna seminarium äger rum 21 oktober 2016
> Detaljerat program och anmälan Lilla och stora projektbidraget

Du kan söka lilla innovationsbidraget om max 100.000 kr (som bidrag till små och medelstora företag, utan krav på egeninsats) för att utveckla en projektidé.

Stora innovationsbidraget om max 300.000 kr ges för att utreda förutsättningarna för kommersialisering. Bidrag kan ges till högst 50 % av företagets faktiska projektkostnader. Den nya utlysningstexten beskriver alla förutsättningar i detalj. Mer information hittar du här

Projektidén ska liksom tidigare skickas till projektide@bygginnovationen.se

 

Kalendarium

Till kalendarietarrow
text

Ansökningsmallen

Ladda hem ansökningsmallen

Ladda hem mall (word)arrow