Gå till innehållet

Har du en vinnande idé?

Bygginnovationen riktar sig till företag inom samhällsbyggandet som har en nyskapande idé och vill ta nästa steg för att utveckla den.

Bygginnovationen är ett samverkansprogram mellan Vinnova, Föreningen Bygginnovationsintressenterna och IQ Samhällsbyggnad.