Gå till innehållet

Bygginnovationen är ett samverkansprogram mellan Vinnova, Föreningen Bygginnovationsintressenterna och IQ Samhällsbyggnad.