Börjar:
Slutar:
Plats:
MHC (Mobile Heights Center), Mobilvägen 10, Lund (Caféet på entréplan)

Magnus Brink från Bygginnovationen berättar om möjligheterna för innovatörer att söka stöd för sina projektidéer genom Lilla respektive Stora innovationsbidraget. Vi kommer även berätta om spännande och framgångsrika projekt som tagit sig vidare med hjälp av Bygginnovationen. Kristofer Björkström från Björkström Robotics i Lund kommer att berätta mer om deras produkt Hägring, en VR-produkt för projektering, som utvecklats med stöd från Bygginnovationen.

Program

08.15 Frukost

08.30 Björkström Robotics presenterar Hägring

09.00 Bygginnovationen

09.30 Slut

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig

Kontaktperson Bygginnovationen

Magnus Brink, magnus.brink@iqs.se

Uppdaterad den