Börjar:
Slutar:
Plats:
Ideon, Lund

Magnus Brink från Bygginnovationen berättar om möjligheterna för innovatörer att söka stöd för sina projektidéer genom Lilla respektive Stora innovationsbidraget. Vi kommer även berätta om spännande och framgångsrika projekt som tagit sig vidare med hjälp av Bygginnovationen.

Detaljerad information inom kort.


Kontaktperson: Magnus Brink, Bygginnovationen
E-post: magnus.brink@iqs.se

Uppdaterad den