Gå till innehållet

Nyheter

Här kan du läsa mer om aktuella projekt och händelser i Bygginnovationen.

Bygginnovationen är ett samverkansprogram mellan Vinnova, Föreningen Bygginnovationsintressenterna och IQ Samhällsbyggnad.