Under senare år har intresset för trähus och träfasader ökat inte bara i Sverige utan även internationellt. Bland prisade projekt hör ett niovåningshus i London (2009) och ett 50 meter högt hus i Bergen och i Sverige har Folkhems flerfamiljshus i Sundbyberg väckt uppmärksamhet. Trä används på nya sätt, både gällande konstruktion men också i gestaltningen.

Camilla Schlyter Gezelius på Schlyter Gezelius Arkitektkontor arbetar tillsammans med Anna Pousette på SP och Luleå tekniska universitet med att ta fram innovativa träfasadsystem med hjälp av digitalisering och industriell tillverkning. Målet är att kunna framställa träfasader med ett nytt uttryck genom att utnyttja moderna träbearbetningstekniker och industriella byggmetoder.
–Jag träffade Ylva Sandin på SP Trä på en konferens i Umeå 2012 och vi började diskutera möjligheterna med trä. Det hela slutade med att vi började ett projekt kring digitala, industriella metoder för trä berättar Camilla Schlyter Gezelius.

Projektet handlar bland annat om att ta fram en metod som medger oändliga möjligheter att kunna variera mönster i trä men även om tillverkningsprocesser och träets egenskaper. Camilla Schlyter Gezelius och Ylva Sandins efterträdare Anna Pousette vill även fortsätta studera det akustiska värdet hos fasaderna. När det gäller gestaltningen kan träets struktur till exempel skapa en textil framtoning. Intresset för de innovativa träfasaderna är stort och bland annat presenteras projektet på World Conference on Timber Engineering 2016 i Wien.

Bygginnovationen gav 2014 projektet stöd på 200 000 kronor för att ge möjligheterna att söka partners i tillverknings- och byggindustrin och att utveckla en affärsplan. Då hade även en patentansökan på tillverkningsmetoden skickats in och ansökan om mönsterskydd. Det handlar bland annat om att mönster ska fungera med olika träslags fibrer. Träfasadsystemets styrkor och svagheter bedömdes och tekniska detaljer utreddes. Målet var att kunna kommersiella de innovativa träfasaderna.

– Genom Bygginnovationen fick vi möjlighet att göra mer affärsmässiga bedömningar kring fasadsystemet, det innebar bland annat att vi noggrant gick igenom möjligheter, rättigheter och skyldigheter kring olika varianter av samarbete med eventuella tillverkare kring patent- och mönsterskydd och olika former att samarbetsavtal. Till detta fick vi hjälp av patentjurist. Det har varit mycket betydelsefullt berättar Camilla.
Det var också viktigt att skaffa en god överblick över aktörer, både svenska, nordiska och europeiska inom CLT-produktion (Cross-Laminated Timber) och att ta fram siffror kring bedömning av framtida användning av CLT inom byggproduktionen i Sverige.

Under projektets gång har Camilla Schlyter Gezelius rest runt i Sverige för att samla på sig kunskaper om trä, träbearbetning men också hur det moderna skogsbruket fungerar och vilken påverkan det har på virkeskvalitén. Tillverkningen av fasaderna innebär arbete med CNC-fräsning.
– Vi har tittat på tre system: KL-skiva, brädsystem och lamellpanelsystem och har kommit ganska långt i vårt projekt. Nu i höst kommer Folkhem i Sigtuna att testa träfasaderna enligt metoden – det är verkligen superspännande! berättar Camilla Schlyter Gezelius.

I Sigtuna är det tio bodar i anslutning till radhus som byggs med fasaderna. Varje bod kommer att ha ett eget mönster som ska testas under det kommande året. Om ett år är tanken att se hur fasaderna klarat de tekniska kraven och vädrets makter. Målet är högre satt – i framtiden ska även höga hus kunna ha de innovativa träfasaderna.

Uppdaterad den