Broschyren innehåller information om Bygginnovationen och hur du ansöker. Broschyren ger samtidigt en spännande inblick i utvalda projekt från olika områden inom samhällsbyggnad som deltagit i utlysningen.

Dokument

Uppdaterad den