Broschyren innehåller information om Bygginnovationen och hur du ansöker. Broschyren ger samtidigt en spännande inblick i utvalda projekt från olika områden inom samhällsbyggnad som deltagit i utlysningen.

Beställning

Önskar du ett tryckt ex?
E-posta magnus.brink@iqs.se

Dokument

Uppdaterad den