Den nya broschyren innehåller information om Bygginnovationen och hur du ansöker. Broschyren ger samtidigt en spännande inblick i utvalda projekt från olika områden inom samhällsbyggnad som deltagit i utlysningen.

Deltagare på Bygginnovationens årsstämma och seminarium 21 oktober kommer få ett tryckt exemplar av broschyren.

Dokument

Uppdaterad den