I anslutning äger årets öppna seminarium rum. Läs mer

Gå till anmälan till årsstämman och efterföljande seminarium

Möteshandlingar

Årsstämman är endast öppen för medlemmar i föreningen Bygginnovationsintressenterna.

Uppdaterad den