Tillsammans med två projektpartners, Xenter Botkyrka och BoldArc, har Spinckel Invest drivit ett innovationsprojekt som har inneburit att utveckla och användartesta en VR-prototypmiljö för utbildning av hisstekniker. Projektet har inneburit att skapa en realistisk VR-miljö över ett hisschakt för att hissteknikerelever i sin utbildning ska kunna närma sig, på ett säkert sätt, den situation som de kommer ställas inför i deras framtida fältarbete.

VR-miljö för utbildning av hisstekniker.

I prototypmiljön gås de första stegen av ett hisservicebesök igenom. För att man ska kunna genomföra hela servicen måste den utföras i en sekvens som följer ett förutbestämt serviceprotokoll, och elevernas inlärning grundas på så sätt i ett beteende som främjar säkerhet. Projektledaren Oscar P. Ridell har grundat och drivit bolag bland annat inom marknads- och innovationsrådgivning, investering och företagsacceleration, samt ett företag hantverksölsbranschen. Idag jobbar han framförallt som marknads- och innovationsrådgivare till tech-bolag, och till bolag som är sprungna ur akademin. Här berättar han mer om arbetet med att utveckla utbildningen av hissmontörer med hjälp av virtual reality (VR).

Projektledaren Oscar P. Ridell

Hur kom du på idén?
Jag har tidigare varit involverad i innovationsprojekt som tillämpat VR, och har då sett dess potential inom framförallt utbildning. Det jag i projektet vill åstadkomma med hjälp av VR är att sammanföra teori och praktik för att minska kunskapsglappet som ofta finns i dagens utbildning, framförallt i hantverks- och yrkesutbildningar, vilket gör den svår att kvalitetssäkra på ett tillfredsställande sätt. I vissa utbildningar, såsom hissteknikerutbildningen, innebär kunskapsglappet även minskad säkerhet i de studerandes framtida fältarbete – det var i denna tankegång som projektidén föddes.

Hur har Bygginnovationen hjälpt er att ta idén vidare?

– Bygginnovationen har varit avgörande för att projektet har kunnat genomföras, från början till slut. Utan finansiering från Bygginnovationen hade projektet varit för kostsamt att genomföra; projektgruppen har tack vare finansieringen kunnat skapa en VR-prototyp som har presenterats för branschfolk och för slutanvändare, och som nu därav kan vidareutvecklas med en kommersiell säkerhet.

Vad blir nästa steg?

– Nästa steg är att vidareutveckla den befintliga VR-prototypmiljön till en fullskalig miljö över ett komplett hisservicebesök som kan användas av hissteknikerelever. Vidare har projektgruppen även tankar på att vidareutveckla ytterligare VR-miljöer där hissteknikerelever ska kunna öva inför, och sedan avlägga, praktiknära prov som påvisar deras kunskap i förhållande till deras framtida fältarbete; på så sätt möjliggör applikationen av VR ytterligare kvalitetssäkring av utbildningen och ökar säkerheten i elevernas framtida fältarbete (både för hisstekniker och för hissbrukare).

Oscar P. Ridell

Oscar P. Ridell, är utbildad i entreprenörskap vid Växjö universitet och har en filosofie doktorsexamen i innovation och marknadsföring från Uppsala universitet. Idag jobbar han som marknads- och innovationsrådgivare till tech-bolag, och till bolag som är sprungna ur akademin. Tidigare innovationsprojekt som Oscar drivit är bland andra Avonniv som innebär utveckling av en plattform som ger stöd åt företagare och entreprenörer i deras innovationsarbete genom att samla all offentlig finansiering att ansöka om (se www.avonniv.com).

Uppdaterad den