Igeia Health Labs har tillsammans med en grupp bestående av neurovetare, beteendevetare, arkitekter och instrumentbyggare tagit fram ett instrument med syfte att så snabbt och enkelt som möjligt skapa effektiv stressreduktion. Neverland är ett analogt instrument skapat för att hjälpa individer att snabbt, enkelt och effektivt sänka sina stressnivåer.

Neverland

Instrumentet exponerar individer för ljudfrekvenser som delvis ligger bortom det normala hörselomfånget med hjälp av så kallade binaurala rytmer. Dessa rytmer har en starkt lugnande effekt och personer som exponeras för dem uppnår mycket snabbt ett djupt lugn. Neverland kan placeras i ett befintligt utrymme på exempelvis en arbetsplats, förslagsvis i ett vilorum eller levereras som en rum i rummet-lösning. Neverland består i grunden av en bekväm sittplats och en ljudkomponent. En session tar ca 10 minuter. Neverlands Allan Montan på Igeia Health Labs berättar mer om projektet.

Allan Montan

Hur kom ni på idén?
– Igeia Health Labs är ett företag inriktat på att skapa förbättrade strukturer och stöd för att förebygga ohälsa. Vi arbetar oftast som så många andra i långa processer med komplexa projekt. Som företag kände vi att vi behövde ett projekt som var mer "hands on" och gjorde skillnad i människors vardag mer direkt. Eller mer exakt uttryckt, vi kände att vi ville arbeta med att förbättra i vardagen för människor berättar Allan.

Bygginnovationen var tydliga med att vi måste samverka med potentiella kunder redan i en uppstart av projektet. Det har varit väldigt nyttigt för oss att komma ut och prata om vår produkt, jobbigt men nyttigt.

Idén till just Neverland kom från en typ av miljöer som Igeia Health Labs arbetat med i andra sammanhang som kallas Multi Sensory rooms, en typ av rum som är till för att stimulera kognitiv förmåga hos barn med en spektrum diagnos (exempelvis autism). Dessa rum erbjuder ett fåtal stimulanser till dessa barn och anses ha en mycket lugnande effekt.

Vi har under många år tänkt att detta borde fungera även för många andra grupper än barn med spektrumsjukdomar. I ytterligare ett annat sammanhang kom vi i kontakt med binaurala rytmer och dess förmåga att skapa effektiv stressreduktion och ett meditativt tillstånd. Vi satte då ihop en interdisciplinär projektgrupp och började arbeta med projektet.

Projektgruppen har arbetat med olika saker, främst har det varit att prata med potentiella kunder om hur de tror att man kan applicera konceptet i olika verksamheter. Utifrån erfarenheter och intryck har gruppen sedan förfinat konceptet och skapat nya skisser samt ett prototypinstrument.

Så funkar Neverland

Hur har Bygginnovationen hjälpt er att ta idén vidare?
Bygginnovationen var tydliga med att vi måste samverka med potentiella kunder redan i en uppstart av projektet. Det har varit väldigt nyttigt för oss att komma ut och prata om vår produkt, jobbigt men nyttigt. Jobbigt eftersom vi har en ganska udda produkt som hanterar en stor och svår fråga, hur vi tar hand om oss och försöker undvika svår stress. Vidare har Bygginnovationen tvingat oss att arbeta med projektet, vi har alla i projektet mycket annat att göra men med hjälp av Bygginnovationen har vi kunnat komma framåt.

Vad blir nästa steg?
Vi har mycket kvar innan vi kan sätta vår produkt på marknaden, dels avseende produktion men också avseende att hitta samarbetspartners i form av exempelvis testbäddar och vidareutveckling av konceptet. Listan över saker att ta tag i är lång och resan framåt är mycket spännande. Vi hoppas även på mer samverkan med Bygginnovationen. En sak som vi fortfarande inte är klara med är att få till all mekanik i vårt instrument, vi vill gärna få till en elektromagnetisk lösning för att slå an instrumentet men det är inte så lätt.

En annan svår utmaning är hur man skapar relativt ljudisolerade rum i rummet med goda ljudisolerande egenskaper som samtidigt klarar krav på ventilation. Vidare arbetar teamet med hur användare i sin vardag faktiskt ska använda lösningen som är ett helt analogt koncept men där det även finns tankar om ett digitalt komplement i form av en mobil app som exempelvis berättar när det är dags att gå in i Neverland. Fortsättning följer!

Namnet Neverland

Neverland är den imaginära avlägsna plats där Peter Pan och Tingeling bor. Platsen kännetecknas av evig ungdom och eskapism. Teamet såg det som en perfekt kontrast till hur mycket i samhället idag ser ut. Att sätta sig i ett tyst rum och exponeras endast för två toner, som tillsammans skapar en tredje ton i huvudet är väldigt annorlunda gentemot vad de flesta av oss gör under en dag förklarar Allan Montan.

Uppdaterad den