Klas Wickman ligger bakom idén till projektet Utveckling och kommersialisering av massiv trägrundläggning inom husproduktion. Syftet med projektet är att ta fram en grundläggningsmodell för hus som tar ett större ansvar att inte bidra till mänsklig klimatpåverkan och minska uttaget av ändliga resurser vid husproduktionen.
– Koldioxidproblematiken ligger till grund, min idé är hur man skulle kunna göra en trägrundläggning ”massivt” med trä på ett säkert sätt som gör att man lagrar in koldioxid med trä samtidigt som man spar in betongplattan men samtidigt behåller fördelarna med konstruktionen berättar Klas.

Målet är att samspelet med huskonstruktionen i övrigt att ge en prisvärd konstruktionslösning som hjälper människor att kunna skaffa sig ett boende som tar ansvar för en hållbar utveckling och samtidigt ger bra inneklimat, låg energiåtgång och låg driftsekonomi.

Klas Wickman

Hur kom du på idén?
– En lång historia, har alltid arbetat parallellt med mina andra saker, är energi- och inneklimatingenjör, har en studio där jag arbetar med idébaserad konst där jag arbetat med tankar och känslor. Där började det! Hur lagrar man ner koldioxid? Jag började med kuber utav restvirke och tidningar, så det började som ett konstprojekt. Därifrån kom tanken – kan man byta ut någonting, först tänkte jag byggklossar, sedan att man kan byta ut någonting av huset. Grunden är en stor del av massan i en konstruktion.

Klas berättar att konstnärskapet är en del av idéskapandet, där gränsskiktet mellan material, idé och konstruktion i sig är intressant speciellt då slutmålets tyngdpunkt inte är förutbestämt utan kan landa antingen i en konstruktion eller konst objekt. Han konstaterar att det är bra för honom att röra sig mellan olika fack och att vara konkret.

Gränsskiktet mellan material, idé och konstruktion i sig är intressant speciellt då slutmålets tyngdpunkt inte är förutbestämt

Klas sökte Bygginnovationens Stora innovationsbidrag på 300 000 kronor och startade sitt projekt i april 2017 och i maj 2018 avslutas det. Forskare från Rise och Chalmers kom med i projektet från början. Experterna har tittat på projektet utifrån sina kunskaper och erfarenheter, och även tittat på vilka simuleringar man kan göra. Bland annat kalibreras konstruktionsmodellen så att den fungerar värmetekniskt och fuktmässigt så att konstruktionen inte utsätts för fysiska förhållanden som inverkar negativt på komponenter eller inneklimat. Projektet skall även ta fram tekniska fakta kring de dynamiska samspel som finns mellan grundläggningen och dess omgivning. Bland annat har en husgrund byggts upp på Rises klimatlaboratorium i Borås.

Hur har Bygginnovationen hjälpt dig att ta idén vidare?
– Vi har kunnat stöta specifika frågor, till exempel hur en större konstruktion skulle se ut, vilja möjligheterna finns det, hur ser värmetröghet ut. Man får fler svar av de skarpa hjärnorna och kan utveckla tankarna med hjälp av experterna. Det har gott bra!

Projektet tittade även på större konstruktioner på fyra våningar och tittat även på värmetrögheten, hur man skulle kunna jobba med grunden som ett värmelager under vår och höst. Andra områden har rört fukt och livscykelanalyser.

Vad har blivit nästa steg?
– Nästa steg blir nu att få färdigt projektet, ordna informationsmaterial och hitta samarbetspartners. Det är roligt när man har en idé, det leder även till andra tankar, vilja andra möjligheter finns det? Kan man värma upp hus lätt om det är passivhus? Andra klimat?

För Klas gäller det att hitta någon med större ekonomiska muskler och som kan satsa. Det är dyrt att bygga hus och ses riskfyllt att pröva nytt. Det gäller att hitta rätt personer och idékonceptet som kunnat tas fram genom Bygginnovationens stöd ska hjälpa projektet vidare. Klas arbetar vidare: – Jag säljer in idén för jag tror på idén!

Uppdaterad den