Rymden är för många Stjärnornas krig och 1960-talets rymdkapplöpning, men det kan också vara något mera jordnära som ventilation. Västerås-baserade Sally R med Viktor Kjellberg, Anders Edström och Fredrik Edström har nämligen tagit rymdutveckling till hjälp för att utveckla ett nytt ventilationssystem som ska spara energi, minska kostnader och inte minst skapa bra luft. Anders och Fredrik står för den tekniska utvecklingen med Viktor som vd och affärsutvecklare.

Anders Edström

Ventilation med rymdteknologi
Idén är att kombinera olika lösningar för ventilation med rymdteknologi som använder sig av sensorer, icke-linjära optimeringsalgoritmer och luftbehandlingsteknik. De tittade på det system som används på den internationella rymdstationen ISS. I rymden finns som bekant ingen utomhusluft så där måste all luft renas och återcirkuleras i ett slutet kretslopp.
– Vi kollade vad är värt att plocka med från ISS och där har vi implementerat delar av reningsstegen från ISS i vårt helt egna reningsaggregat berättar Anders Edström som är produktutvecklingschef på Sally R. Hans bror Fredrik Edström är teknisk fysiker och teknikchef i bolaget arbetar sedan tidigare med avfuktning med en ny typ av avfuktare genom bolaget Airwatergreen.

Vi har lyft ut algoritmen då den kan användas på vanliga ventilationsaggregat, man kompletterar med flera sensorer för att mäta luftkvaliteten. Optimalt flöde på in- och utluft för att uppnå kvaliteten.

Via honom kom Anders och Viktor in på inneklimatområdet och vad man kan göra när det är varmt och fuktigt. De började kolla hur fukt i större fastigheter i södra Europa kan hanteras.
– Är det varmt och fuktigt utomlands så kyler man ner all luft då kall luft kan innehålla vatten och värmer sedan igen. Det kostar otroliga mängder energi. I rymden har man ett slutet system som cirkuleras och renas. Vi satte uppe det som ett matematiskt problem utifrån hur utomhusklimatet är berättar Anders Edström.

Teamet arbetar på Expectrum i Västerås som drivs av Create Business Incubator och mottog priset som årets innovatör på Guldstänk-galan 2017 för sin banbrytande innovation inom klimathantering i fastigheter. Bolaget ingår även i ESA Bic Sweden, en organisation för startup-företag som använder rymdtekniska lösningar för tekniska problem på jorden.

Namnet Sally R

Namnet Sally R kommer från den amerikanska fysikern Sally Ride som 1983 blev den första kvinnliga amerikanska rymdfararen.


Algoritmen kärnan
Teamet kollar luftkvaliteten som kommer in i byggnaden och kvaliteten på frånluften. Sedan specificeras vilken luftkvalitet det ska vara inomhus – och sedan tittar man på hur de olika lufttyperna ska blandas för att uppnå den önskade luftkvaliteten. Det är detta som är kärnan, en algoritm.
– Vi har lyft ut algoritmen då den kan användas på vanliga ventilationsaggregat, man kompletterar med flera sensorer för att mäta luftkvaliteten. Optimalt flöde på in- och utluft för att uppnå kvaliteten konstaterar Anders.

Skarpt test i Kiruna
Bygginnovationen gav stöd genom det Stora innovationsbidraget på 300 000 kronor för att genomföra ett skarpt test i Kiruna i samarbete med Tekniska verken inom ramen för Testbed Kiruna. Sally R har under våren 2018 inlett mätningarna av luftkvaliteten. I Tekniska verkens fastighet loggar teamet och mäter luftkvaliteten. Det rör sig bland annat om mätningar av RH, Co2, No2 och lättflyktiga organiska föreningar. Efter mätningar skriver teamet rapporterar för att sedan ta beslut om hur man ska gå vidare.
– Vi har haft ett väldigt bara samarbete, de är väldigt positiva. Nu senaste veckorna har det handlar om att samla in data och vara uppe och kolla hur systemet ser ut idag, vad upplever de, del som är sämre än annan.

Sally R ser stora möjligheter för produkten utifrån de stora behov som finns globalt för att minska energiåtgången där stora byggnader är en av de stora energikonsumenterna. Det handlar också om hälsoaspekter där många människor idag andas in dålig luft i till exempel städer med smogproblem.
– Förhoppningsvis blir det ett nytt steg i Kiruna i höst där vi implementerar systemet i en av Tekniska verkens byggnader avslutar Anders Edström.

Testbed Kiruna

Testbed Kiruna ska företag en arena för att ta fram och utveckla nya lösningar, tjänster och produkter inom hållbarhet. Huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna, Luleå Tekniska Universitet, RISE, Sparbanken Nord samt Region Norrbotten. Kiruna kommun är projektägare och Tekniska Verken i Kiruna projektleder.


Externa länkar

Sally R:s webbplats

Uppdaterad den