Lars Butler.

– Vår innovation är en hisslösning för persontransport i befintliga hisslösa två till fyravåningshus. I Sverige är det enligt SCB cirka 1 miljon lägenheter som berörs och situationen är likartad i andra länder. En ansenlig del del av de äldre brukarna i detta bestånd riskerar att bli fångar i sin egen bostad berättar Lars Butler.

Hiss-lösningen Ljura Taklift går tillbaka till när Hälsans nya verktyg, fyra fastighetsbolag, Hjälpmedelsinstitutet och Norrköpings kommun 2012 utlyste tävlingen Hus söker hiss.

– Under våren hade jag gjort ett förslag till hisstävlingen och visade den för Magnus Andersson som är civilingenjör och är anställd hos Permobil berättar Lars Butler som med sitt bidrag vann tävlingen vilket blev startskottet för utvecklingen.

Lars verkar idag som projektledare, rådgivare och designer i projektet som drivs genom BM design AB med döttrarna Emelie och Malin som delägare tillsammans med maskiningenjören Stig Larsson som verkat som konstruktör på Magnetic Analysis Nordic AB i Östersund. I arbetsgruppen ingår kompetenser inom styr- och reglerteknik, maskinsäkerhet, hissar, formgivning och industridesign.Projektet finansierades i den första fasen av Hälsans Nya verktyg, Stiftelsen Promobilia, Almi samt Hjälpmedelsinstitutet på totalt 600 000 kr. Därefter fick projektet medel från Bygginnovationen.

Ljura Taklift hänger i taket och utnyttjar trappornas undersida för hissens vertikala belastning, ingreppet i byggnaden blir minimal liksom kostnaderna.

Det är svårt och dyrt att åstadkomma hyggliga lösningar utan att försämra befintliga trappor eller skada byggnaderna. Ljura Taklift hänger i taket och utnyttjar trappornas undersida för hissens vertikala belastning, ingreppet i byggnaden blir minimal liksom kostnaderna. Den kan transportera 300 kg alternativt 2 personer varav en i rullstol.

Lars Butler har lång erfarenhet som byggnadsingenjör och bland annat arbetat för HSB, Tengbom och KFAI. 1969 utvecklade han idé om att med noggrann planering skulle kunna utföra nya duschrum inklusive stambyte i äldre bebyggelse utan evakuering av hyresgästerna. eftersom sådana faciliteter saknades i stort antal fastigheter vid denna tidpunkt. I samband med detta startade LB Urban Rehab System AB tillsammans med kompanjonen Ahti Lemminkäinen. 1975 startades Lasse Butler Arkitektkontor AB. Ett av uppdragen kom från Byggforskningsrådet och gällde inventering och utvärdering av hissar i 2–4 våningshus. Detta gav då stor kunskap kunskaper i ämnet. Bland annat utvecklades ett nytt drivsystem.

Vad blir nästa steg?
– Vi testar nu vårt patentsökta drivsystem i full skala och har nyligen utvecklat en 24 volts strömförsörjning med direktel på de lutande bärprofilens ovansida och kör med batteridrift endast vid vändpunkterna. Eftersom batteridrift då endast kommer att behövas för ca 10 procent av energin krävs färre batterier, vilket spar plats, ger lägre vikt och mindre miljöpåverkan.

Namnet Ljura

Namnet Ljura kommer från området i Norrköping som användes som exempel i tävlingen ”Hus söker hiss”.

Lars Butler anser att det är viktigt med god design och att hissen ger ett ger ett angenämt intryck både för brukare och förbipasserande.
Vi håller nu på att bearbeta slutprototypen i alla delar och skall dessutom se till att få den certifierad inför lämplig etablering på marknaden avslutar Lars.

Uppdaterad den