Projektet har tagit utvecklingskliv genom stöd från Bygginnovationen och vänder sig både till den svenska marknaden och globalt. I produkten som Stockholmsbaserade Harvest Moon utvecklar separeras urin från fekalier med en urinseparerande toalettskål som gör att vattnet som finns i urinet samlas in och torkas bort. Processen gör att (human)avfallsmängderna minskas med 80–90% vilket gör att avfallet kan transporteras på ett sätt som är ekonomiskt och hygieniskt.

Projektet fick först det lilla innovationsbidraget då till bolaget Habermann Design & Development AB. Sedan togs nästa steg genom stora innovationsbidraget i bolaget Harvest Moon som Karin Habermann bildat tillsammans med Åsa Karlsson och Peter Thuvander. Teamet består av personer med lång erfarenhet av produktutveckling och hållbarhet.

fr.v. Karin Habermann, designansvarig och delägare, Christian Engene, produktutvecklare, Åsa Karlsson, VD och delägare, Peter Thuvander, CTO och delägare Foto: Axel Öberg

– Vi som arbetar med detta är designers, arkitekter och produktutvecklare med erfarenhet att utveckla och kommersialisera produkter. Det är väldigt roligt att få använda den kunskapen för att utveckla hållbara lösningar, vilket är det vi brinner för. Vårt arbetssätt är behovsorienterat och designdrivet berättar Karin Habermann.

I detta skede av produktutvecklingen ligger fokus på att utveckla en produkt anpassad till kraven från den svenska marknaden men med målsättningen att utveckla en produkt som fungerar globalt.

Berätta om produkten ni håller på med?
– Processen innebär att vi tar fram en produkt där näringsämnena bibehålls (gödsel), till skillnad från i t.ex. en förbränningstoalett där stora delar av näringen försvinner. Fekalierna hamnar i en separat kassett som kan komposteras eller användas för odling. I Sverige används torra toaletter framför allt i fritidshus idag. I projektet som finansieras av Bygginnovationen är det framför allt denna marknad vi riktar oss till berättar Karin.

Att bygga ut avloppssystem och vattentoaletter är på många platser vare sig praktiskt eller ekonomiskt möjligt. Vattenbristen både i Sverige och globalt gör att nya torra toaletter efterfrågas alltmer.

Andra möjliga användningsområden är temporära bygglov, komplementhus och på byggarbetsplatser. Men även offentliga toaletter och inom transport, till exempel båtar. Utöver detta finns ett extremt omfattande behov av toaletter globalt. 2,5 miljarder människor i världen saknar fungerande sanitetslösningar. Att bygga ut avloppssystem och vattentoaletter är på många platser vare sig praktiskt eller ekonomiskt möjligt. Vattenbristen både i Sverige och globalt gör att nya torra toaletter efterfrågas alltmer.

Foto: Axel Öberg

– Dessutom börjar allt fler ifrågasätta den rådande normen för hur en toalett fungerar där dricksvatten används för att spola toaletterna. Allt fler börjar inse att vi måste tänka mer hållbart och sluta kretsloppen. Det finns ingen annat alternativ framåt konstaterar Karin. Teamet ser att det finns många som skulle kunna vara intresserade att av att använda produkten, till exempel småhustillverkare. Harvest Moon hoppas kunna utöka samarbetet med byggbranschen, kommuner och avfallsoperatörer och är intresserat av att komma i kontakt med olika aktörer för samarbete som ser nyttan av lösningen.

Hur kom ni på idén?
– Peter i vårt team har tidigare arbetat med alternativa sanitetslösningar där vattentoalett inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt och han var även med och grundade PeePoople som är en engångstoalett i form av en nedbrytbar plastpåse i vilken toalettavfallet hygieniseras. Vi ville utveckla konceptet med att samla in urin och fekalier i en torr toalett och utveckla ett fungerande system där toalettavfallet inte bara hygieniseras utan också återvinns till näring i en form som gör den användbar och lätt att hantera. (Näringsåtervinning är också nyckeln till ett hållbart jordbruk och långsiktig livsmedelsförsörjning)

Hur har bygginnovationen hjälpt er att ta den vidare?
– Finansieringen från Bygginnovationen har varit extremt betydelsefull för ett litet företag som vårt. Det har gjort det möjligt att utveckla designskisser och ett designkoncept och att anlita en konsultfirma för att visualisera produkten i 3D. Resultatet från vårt första Bygginnovationenprojekt är visualiseringar som vi har kunnat använda i kommunikation med samarbetspartners, potentiella kunder och finansiärer. Vi ser även finansieringen som ett kvitto på att det finns intresse från byggbranschen för denna typ av produkt.

Vad blir nästa steg?
– Nu arbetar vi vidare med prototyputveckling och att testa produkten med användare med delfinansiering av Naturvårdsverket. Vi har även fått finansiering från Bygginnovationen genom stora innovationsbidraget, för att ta fram en fysisk designmodell. I projektet ingår arkitekter för att förstå kravställning på produkten samt identifiera lämpliga användningsområden avslutar Karin.

Harvest Moon

Harvest Moon bildades 2016 med Karin Habermann, Peter Thuvander och Åsa Karlsson. Karin Habermann är industridesigner som de senaste åren arbetat uteslutande med projekt inom hållbarhet och med att hjälpa företag i omställningen till en cirkulär ekonomi. Hon var tidigare projektledare på Green Leap, KTH, som är ett center för design och hållbarhet. Peter Thuvander är arkitekt och designer som har arbetat i flera globala projekt kring avfallssystem i städer på både system och produktnivå. Under de senaste åren har Peter fokuserat på att utveckla lösningar för återvinning av organiskt material. Stor uppmärksamhet rönte bland annat PeePoo, en bionedbrytbar engångstoalett Åsa Karlsson är civilekonom med mer än 15 års erfarenhet av internationellt ledarskap och verksamhetsstyrning. Åsa har arbetat på ledningsnivå i globala bolag som Ikea och OSM Group och har stor erfarenhet av att leda produktutveckling och storskalig produktion.

Uppdaterad den