Projektet fick stöd av Bygginnovationen och här berättar Jon-Erik Dahlin mer om utvecklingen. Han är civilingenjör och teknisk doktor från KTH, samt fysiker och forskare inom energiteknik och arbetar inom teknisk projektledning och produktutveckling inom relining. Han och Maria Ovsiannikow på Dakki kom i kontakt via gemensamma kontakter, och fann en gemensam – och kanske oväntad – nytta av sina respektive ganska olika bakgrunder.

Jon-Erik Dahlin

Berätta mer!
Tanken med den här produkten är att den ska utgöra ett komplett tekniskt system för att kartlägga tillståndet i en rörinstallation. Systemet består av tre delar: en sond som förs in i röret och kan orientera sig i rörsystemet; ett plattformsbaserat datorsystem som analyserar data och ger feedback till sonden; samt ett webbaserat datorsystem med grafiskt användargränssnitt, där data lagras och analyseras antingen direkt i fält eller senare på kontoret. Sonden kan positionsbestämma punkter i röret relativt givna referenspunkter, filma rörets insida, och mäta rörets fysiska kondition. Med hjälp av den här informationen kan man göra en betydligt mer träffsäker analys av det tekniska tillståndet på rören, som underlag för att fatta beslut om vilken – om någon – underhållsmetod som är mest lämplig.

Digitaliseringen skapar just nu otroligt många nya möjligheter – ibland oväntade sådana.
Verktyget för att undersöka rör.

Hur kom ni på idén?
–Digitaliseringen skapar just nu otroligt många nya möjligheter – ibland oväntade sådana. Inspirationen till den här produktidén kommer dels från en frustration över det myckna manuella arbete som behöver göras för att kartlägga rörsystemen i ett renoveringsprojekt – och dels från insikter kring hur navigationssystem numera finns på de mest oväntade platser: på autonoma rovrar som skickas till planeten Mars, ombord på drönare som kan flyga eller manövrera under vattnet helt på egen hand, och i mobiltelefonerna i våra egna fickor. Miniatyrisering och Moores lag gör dessutom den här tekniken allt billigare och mer tillgänglig för nya tillämpningar.

Hur har Bygginnovationen hjälpt er att ta idén vidare?
– För ett litet företag med mycket att göra och många uppdrag är det alltid svårt att kunna avsätta tid och resurser till ambitiösa utvecklingsprojekt. I det här fallet var stödet från Bygginnovationen avgörande för att utvecklingen skulle kunna genomföras. Dessutom hoppas vi förstås på att den uppmärksamhet som detta har givit projektet ska underlätta för oss när vi letar efter lämpliga samarbetspartners för att ta idéerna och resultaten vidare tillsammans med.

Vad blir nästa steg?
– Just nu är vi inne i en utvecklingsfas och kommer som nästa steg att behöva göra fälttester med en prototyp. Vi har många olika idéer på ritbordet och kommer att behöva testa och sortera bland dem för att ta fram de som fungerar bäst.

Uppdaterad den