Isobetong som ingår i Antopus Concrete Solution AB startade 2015 och har tagit fram en mobil enhet för tillverkning av skumbetong som baseras på en innovation av Luca Industries. Luca Industries med huvudkontor och fabrik i Berlin har utvecklat ett nytt recept för skumbetong där de har möjlighet att nå ned till densiteter under 100 kg/m3 vilket också medför ett betydligt bättre lambdavärde.

Isobetong blandas på arbetsplatsen och levereras direkt från pumpbilar med datastyrda recept.

Skumbetong används normalt som fyllnadsmaterial och som avjämning på bjälklag och vindar men nu kan det också användas som grundisolering. Luca Industries har bland annat mottagit en utmärkelse av Tysklands ekonomi- och energidepartement för effektiv användning av råvaror genom Isobetong.
– Vi insåg att EPS (expanderad polystyren) och andra isoleringsprodukter kräver mycket energi vid framställning, transport och applicering. Vi hittade efter en tids letande Luca Industries och inledde samarbete med dem berättar Göran Nilsson på AntopusConcrete Solution AB i Kungsbacka. Göran är själv byggnadsingenjör och har varit verksam i branschen sedan 1973.

Göran Nilsson

Nytt koncept med mobila fabriker
Utifrån Luca Industries uppfinning utvecklade AntopusConcrete Solution ett helt nytt koncept som fått global uppmärksamhet – mobila fabriker, lastbilar, som levererar skumbetong för grundisolering. Licensavtal för Skandinavien slöts med Luca Industries i april 2016 och i mars 2017 pumpades den första Isobetongen ut. I oktober samma år anlände den andra mobila fabriken.

– Produkten är en isolerande fyllning som kan anpassas till krav på isolervärde och hållfasthet till en optimal applikation. Isobetong blandas direkt på arbetsplatsen och minimerar därför transporter, då Isobetong innehåller upp till 94% luft. Alltså fraktas bara 6 % av varan. Den mobila fabriken är vår idé och vi utvecklade dem tillsammans. De tillverkas i Italien.

Att använda skumbetong som grundisolering har flera fördelar jämfört med traditionell cellplast. Isobetong blandas på arbetsplatsen och levereras direkt från pumpbilar med datastyrda recept. Betongen sluter tätt runt installationer och onödiga transporter undviks och ingen upplagsplats behövs. Nya tillämpningsområden i Sverige som till exempel isolering av rörgravar i mark för fjärrvärme, grundisolering och/eller som isoleringsmaterial i olika
byggnadsdelar.

Ett helt nytt koncept som fått global uppmärksamhet: mobila fabriker levererar skumbetong för grundisolering.

Tester med hjälp av Bygginnovationen
Innan materialet kunde lanseras som grundisolering behövde några osäkerheter klarläggas, bland annat torktider i kombination med betong, vattenabsorption, regn under byggtiden och genomsläpplighet för radon. Detta kunde göras med stöd från Bygginnovationen genom det Lilla innovationsbidraget på 100 000 kronor.
– Vi har nu med hjälp av Bygginnovationen och Rise fått fram olika värden och därifrån förbättrat produkten ytterligare berättar Göran.

Isobetong har bland annat använts på Bravida Arena där allsvenska BK Häcken spelar, på taket till Drottning Silvias barnsjukhus på uppdrag av NCC och på nöjesfältet Liseberg i Göteborg. En innovation som nått ut på marknaden eller som en av Isobetongs medarbetare glatt konstaterar under arbetet ”Betongen flödar! Kunde livet va bättre!”.


Externa länkar

Isobetongs webbplats
Isobetongs facebooksida

Uppdaterad den