Sven Lundgren

Linköpingsbaserade Staga arbetar med att hjälpa kunder att ta fram kundunika produktionsökningar som bolaget självt utvecklar och producerar. Det kan gälla allt ifrån våtrumsdetaljer till tillfälliga registreringsskyltar. Vd Sven Lundgren är civilingenjör i kemiteknik arbetade innan grundandet av Staga i svenska industrin som processingenjör och utvecklingsingenjör. Här berättar han om arbetet med projektet Fuktsensor i badrum som fick 200 000 kronor i stöd av Bygginnovationen. Målet med projektet har varit att utreda olika metoder för att detektera fukt. En bra metod har hittats och de första sensorerna har tillverkats i en mindre skala.

Hur kom du på idén?
– Vi tillverkar tätsystem till flera system på den svenska marknaden. Vi tyckte då att det vore smidigt att implementera en fuktighetsmätare i våra produkter. Vi scannade då marknaden men hittade ingen produkt som klarade våra krav, så istället började vi utveckla en egen produkt.

Hur har Bygginnovationen hjälpt er att ta idén vidare?
– Under alla åren så har projektet tuffat i ett ganska lugnt tempo, men i och med finansieringsstödet valde vi att lägga i en högre växel och utveckla klart sensorn under förra året.

Vad blir nästa steg?
– Just nu så pågår utvärderingstester internt samt att mätutrustningen håller på att uppdateras. Målet är produkten skall vara redo för marknaden 2019.

Uppdaterad den