Spotscale-teamet

För varje byggprojekt tas en APD-plan fram som beskriver arbetsplatsen med temporära element som byggbodar, kranar, förbudszoner, första hjälpen, byggstängsel, elektricitet etc. APD står för arbetsplatsdisposition. Planen som tas fram ska vara enkel att förstå och tillgänglig för alla med tillträde till arbetsplatsen. Med ett APD-verktyg kan användarna modellera arbetsbodar, containrar, kranar, stängsel och andra temporära element.

Spotscales Katarina Nylander berättar om projektet och hur det har utvecklat sig. Katarina som är civilingenjör från KTH är operativ chef, Chief Operating Officer, på Spotscale och jobbade tidigare med geografisk IT på Sweco under många år.

Berätta mer om APD-plan i fotorealistisk 3D!
Vi bygger teknik/algoritmer för att göra 3D-modeller från drönarfoton. Specifikt inriktar vi oss på bebyggda miljöer. Naturtrogna 3D- modeller av verkligheten kan vara användbara i fastighetsutvecklingsprojekt, vid simuleringar etc.

Visualisering av fastighetsutvecklingsprojekt i tidigt stadie.


Hur kom ni på idén?
Vi har gjort en del projekt åt bygg- och fastighetsbolag och när personer från både Svevia och NCC frågade oss om man inte skulle kunna använda modellerna och modifiera det webbaserade verktyg vi tagit fram för fastighetsutvecklare för APD och TA-planering (Trafikanordningsplan) så tänkte vi att vi ville testa.

Hur har Bygginnovationen hjälpt er att ta idén vidare?
Ja verkligen! Vi hade en enkel prototyp men som nu är utbyggt till ett fungerande verktyg.

Vad blir nästa steg?
Vi behöver bestämma om vi ska ta vidare utveckling och försäljning av verktyget själva eller om vi ska hitta någon part som vill sälja det tillsammans med andra tjänster för APD och TA-planering.

Externa länkar

Spotscales webbplats

Uppdaterad den