Marielle Juhlin, vd på konsultbolaget Policy impact, har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier och med stöd av Smart Built Environment, tagit fram en fallstudie om digitala lösningar inom bygg- och anläggningsbranschen.

Rapporten presenteras den 22 augusti på IQ Samhällsbyggnads Sommarmingel med faktisk innovation.

Läs mer

Sommarmingel med faktisk innovation
Ladda ned rapporten Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen

Läs mer om projekten

Buildsafe: Appen som förebyggor olyckor
Edvirt: Träningssimulator ger bättre robotoperatörer

Uppdaterad den