Teamet bakom RocksRay Sweden AB är en samling innovatörer och investerare för att förverkliga den gemensamma uppfinningen RoxRay™, ett mikrovågsbaserat mätsystem, som integreras med krossprocessen för tredimensionell realtidsmätning av ballastprodukter, det vill säga material som ingår i betong eller asfalt. RoxRay™ möter upp behovet av att genomföra kontroller av ballast men där kontrollerna idag är dyra, långsamma och kräver mycket arbete samtidigt som behovet av ballast ökar. – Uppfinningen har inte riktigt kunna bli verklighet förrän nu när högfrekvensmoduler och analoga/digitala omvandlare med avancerad bildtolkning finns inom räckhåll för vår teknik berättar Malte Roggentin som är vd för RocksRay Sweden AB.

Faktaruta: RoxRay™

RoxRay™ utvecklar två system: • Ett lågfrekvent system som kopplas till styrsystemet för första krossteget, grovkrossningen, med syfte att identifiera om krossen producerar stenar med övermått som kommer orsaka stopp i nästa steg. • Ett mellanfrekvent system för att kunna mäta siktkurvan (fördelningen av stenar med olika storlek) efter första finkrossningssteget (stenstorlekar ca 50–90 mm).


RoxRay™ fungerar genom en impulsradar där en sändare genererar en mycket kort mikrovågspuls som via en antenn sänds mot en ström av ballastelement fallande från en kross. Signalen från individuella stenelement reflekteras och tas emot av en mottagare. Pulsen samplas, digitaliseras och bearbetas med hjälp av beräkningsalgoritmer som klassificerar data och levererar resultat i form av önskade parametrar. Radarn är inbyggd i en tålig enhet som placeras nära krossens ström av sten. Mätdata överförs sedan till en beräkningsdator samtidigt som styrning av krossen i realtid är en möjlighet.

Att få hjälp med att innovatörens och de teknikintresserades idéer håller mot marknaden är viktigt!

RocksRay Sweden AB bildades 2016 med syfte att utveckla och kommersialisera tekniken. Det grundades av Sven G Gustafsson, tidigare Cirrus Consulting AB, tillsammans med Malte Roggentin, som driver bolaget Radar Electronics AB, och Carl-Magnus Kindal, finansiell rådgivare och investerare. Sven G Gustafsson var den som kläckte idén att använda sig av mikrovågor. 2017 gav Bygginnovationen stöd till projektet.

Hur hjälpte Bygginnovationen er vidare?
– Det bidrag vi fick var en del i en marknadsundersökning av vår radar. Vi tycker förstås att er hjälp har varit till nytta. Att få hjälp med att innovatörens och de teknikintresserades idéer håller mot marknaden är viktigt! förklarar Malte. Projektet innebar faktainsamling genom rapporter och standards från bland annat Sveriges geologiska undersökning (SGU), RISE, Trafikverket och SIS. RocksRay kunde också genomföra besök hos slutanvändare vid bergtäkter och ta reda på hur kvalitets- och processkontroll går och vilka krav som ställs på systemet: miljökrav, noggrannhet, upplösning och frekvenser. Det har också varit diskussioner med styrsystemsutvecklare.
– Vår teknik är intressant för såväl processtyrning som processkontroll. Vi har klarlagt vad dessa olika tillämpningar ställer för krav på utrustningen samt fått en god bild av hur marknaden ser ut. Vi har genom projektet kopplat upp oss mot slutkunder och samarbetspartners som är intresserade av att stödja vår fortsatta utprovning av systemet konstaterar Malte.

Den fortsatta utvecklingen bygger på samarbete med intresserade slutkunder och partners som kan stödja den fortsatta utvecklingen genom att bidra med testmiljöer, lån av utrustning och validering av mätdata. Vidare finns det också en tät kontakt med Chalmers och RISE för att utveckla tekniken vidare.

Faktaruta: Ballast

Ballast, tillverkad av krossad sten, används vid anläggning av vägar och järnvägar, vid husbyggnationer samt ingår som en viktig komponent i betong. Beroende på applikation ställs olika krav på ballastens dimension och fördelning, det vill säga storlek och form på stenarna och blandningen mellan stora och små stenar.

Faktaruta: Radar

Radar (Radio Detection and Ranging) är utrustning och teknik för upptäckt och avståndsbestämning med radiovågor. Radar använder kortvågiga radiovågor, det vill säga elektromagnetisk strålning, för att identifiera avstånd, höjd och eventuellt färdriktning för olika föremål. En signal skickas ut, reflekteras mot föremålet och detekteras av avsändaren.

Externa länkar

RoxRay™s webbplats

Uppdaterad den