Allan Montan och Shannon Felländer Tsai som idag arbetar med The OMIT Instrument.

Kan du berätta mer om projektet och arbetet som ni håller på med?

– Neverland, som numera heter OMIT är ett koncept för snabb och effektiv stressreduktion. Vi har tagit fram ett instrument som bygger på ett akustiskt fenomen och som har starka stressreducerande egenskaper. Instrumentet kan placeras i befintliga utrymmen på arbetsplatser, så som vilorum eller mindre rum. En session tar 10 minuter och användaren känner sig betydligt mindre stressad efteråt, än den gjorde innan användandet.

Vilket syfte hoppas ni att projektet ska fylla?

– Vi hoppas att det ska leda till att individer ska få hjälp att sänka sina stressnivåer, dagligen. Stress är ett stort problem i samhället idag, och det vill vi bidra till att minska stressen.

En stol med armstöd uppställd mot en grå gardinkappa. På båda sidor om stolen diskret elektronik uppställd på stativ.
The OMIT Instrument

Hur kom ni på idén?

– Idén kommer från behandlingsmetoder för att sänka stressnivåer hos barn med exempelvis Aspergers syndrom och autism. Vi insåg att behovet av att sänka stressnivåer är relativt universellt. Vi såg att till exempel många arbetsgivare har ett stort behov av att kunna erbjuda sina anställda verktyg för stressreduktion, och att dessa behöver vara både tids- och yteffektiva.

Hur hjälpte Bygginnovationen projektet?

– Bygginnovationens bidrag var, utöver de rent monetära värdet, en tydlig indikation på att det vi gjorde var relevant och hade bäring som idé. Det var viktigt för oss att redan tidigt i vårt projekt få en granskning och feedback.

Vad blir nästa steg?

– Vi har nu ett godkänt patent, en stabil marknadsplan och en produktionsdesign. Vi närmar oss lansering av instrumentet, men vi skyndar långsamt. Dels för att vi vill ha ett stabilt koncept, och dels för att vi vill leva som vi lär. Vi tror att stress inverkar negativt på kvalitet.

Intervju med Allan Montan, Omnit Instrument, november 2019.

Uppdaterad den