Kristofer Björkström, Bjorkstrom Robotics AB

Kan du berätta mer om projektet och arbetet som ni håller på med?

– Hägring Tab är en produkt som gör det möjligt att med hög precision visualisera schakt, ledningar, byggnader, brunnar och i princip allt som finns på en byggarbetsplats. Och det funkar i alla arbetets skeden.
– Med hjälp av Hägring Tab kan man till exempel se byggnader som ännu inte är byggda, på precis den plats där de ska stå, och i full skala. Man upplever det alltså som om byggnaden redan finns på plats.

Arbete med Hägring.

Vilket syfte hoppas ni att projektet ska fylla?

– Den främsta nyttan med verktyget är att det ökar förståelsen på arbetsplatsen. Man kan snabbt få en överblick och en samlad gemensam syn på projektet, tack vare att man tydligt kan se allt framför sig. Man behöver inga krångliga 2D ritningar.

Hur kom du på idén?

– Jag kom på idén när jag skulle börja bygga mitt eget hus 2013. Det var svårt att på ängen, där huset skulle stå, förstå hur det framtida huset skulle bli. Med augmented reality är det möjligt att se huset innan det är byggt.

Hur hjälpte Bygginnovationen projektet?

– Bygginnovation hjälpte oss att utveckla prototyper eftersom vi fick ett innovationsstöd. Vi hade inte så mycket ekonomiska resurser i början, så det blev ett väldigt viktigt stöd. Det innebar till exempel att vi kunde köpa de komponenter som vi behövde, och även söka ett patent.

Hägring TAB.

Vad blir nästa steg?

– Den första Hägrin AR-produkten (som var ett par 3D-glasögon) har lett till att vi kunnat utveckla Hägring Tab som är en AR-lösning på en digital platta. Den har vi precis börjat sälja och mottagandet har än så länge varit bra. Så vi hoppas att det ska fortsätta så!

Intervju med Kristofer Björkström, Bjorkstrom Robotics AB, november 2019.

Uppdaterad den