Bygginnovationen
c/o IQ Samhällsbyggnad

Drottninggatan 33
111 51 Stockholm

Om du har frågor om Bygginnovationen eller att skicka in idé är du välkommen att kontakta oss.