Gå till innehållet

Pågående projekt

Här kan du läsa mer om de projekt som pågår just nu i Bygginnovationen.

Bygginnovationen är ett samverkansprogram mellan Vinnova, Föreningen Bygginnovationsintressenterna och IQ Samhällsbyggnad.