Det finns två stödformer att ansöka om, lilla innovationsbidraget om max 100 000 kr (som bidrag till små och medelstora företag, utan krav på egeninsats) och stora innovationsbidraget om max 300 000 kr. Bidrag kan ges till högst 50 % av företagets faktiska projektkostnader.

Bygginnovationen avslutas den sista december 2018.

Det sista datumet för att skicka in en ansökan till Bygginnovationen var 20 september 2018.