Det finns två stödformer att ansöka om, lilla innovationsbidraget om max 100 000 kr (som bidrag till små och medelstora företag, utan krav på egeninsats) och stora innovationsbidraget om max 300 000 kr. Bidrag kan ges till högst 50 % av företagets faktiska projektkostnader.

Sista datum är 20 september 2018

Bygginnovationen kommer att avslutas efter den pågående programperioden vilket innebär att det endast återstår ett tillfälle att skicka in ansökan. Det sista datumet för att skicka in en ansökan är 20 september 2018.