Den aktuella och gällande utlysningstexten hittar du på Vinnovas webbplats.

Vinnova förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta aktuell information på utlysningens webbsida.