Sökande använde ansökningsmallen för att beskriva en idé.
Skicka den till projektide@bygginnovationen.se

Efter en samlad bedömning ger Bygginnovationens Programstyrelse gavs sedan en rekommendation till Vinnova om projektet borde finansieras inom ramen för utlysningen, eller inte. Programstyrelsen hade möten 6 gånger per år och för att en projektidé skulle hinna behandlas måste den inkomma till Bygginnovationen minst 20 arbetsdagar för mötet.

Bedömningen av idéer skedde på ett snabbt, säkert och kompetent sätt. De som bedömde idéer var sakkunniga branschexperter. Den sökande fick snabb återkoppling eftersom Bygginnovationen hade korta handläggningstider.

Tidplan

Utlysningen var öppen under perioden 19 januari 2016 till 21 december 2018. Bygginnovationen tog kontinuerligt emot projektidéer. Bygginnovationen avslutades efter den pågående programperioden.

Bygginnovationens programstyrelse hade möten 6 gånger per år. Vid dessa möten gavs rekommendationer till Vinnova om vilka projekt som borde beviljas. För att en projektidé skulle behandlas på styrelsemötet måste den inkomma till Bygginnovationen minst 20 arbetsdagar före mötet.

Från idé till beviljad ansökan


1. Skicka in projektidé
För att söka i Vinnovas utlysning Bygginnovationen 2016-2018 skulle den slöande först skicka in sin projektidé till Bygginnovations programledning.

2. Bedömning
Efter en samlad bedömning gav Bygginnovationens programstyrelse en rekommendation till Vinnova om projektet borde finansieras inom ramen för Vinnovas utlysning.

3. Ansökan till Vinnova
Om projektidén uppfyllde programmet intentioner och bedömningskriterier uppmanades den sökande att skicka in en ansökan till Vinnova via deras intressentportal.