Använd ansökningsmallen för att beskriva din idé.
Skicka den till projektide@bygginnovationen.se

Efter en samlad bedömning ger Bygginnovationens Programstyrelse sedan en rekommendation till Vinnova om projektet bör finansieras inom ramen för utlysningen, eller inte. Programstyrelsen har möten 6 gånger per år och för att en projektidé ska hinna behandlas måste den inkomma till Bygginnovationen minst 20 arbetsdagar för mötet.

Bedömningen av din idé sker på ett snabbt, säkert och kompetent sätt. De som bedömer din idé är sakkunniga branschexperter. Du får också snabb återkoppling eftersom Bygginnovationen har korta handläggningstider.

Tidplan

Utlysningen är ständigt öppen under perioden 19 januari 2016 till 21 december 2018. Bygginnovationen tar kontinuerligt emot projektidéer. Bygginnovationen kommer att avslutas efter den pågående programperioden vilket innebär att det endast återstår ett tillfälle att skicka in ansökan. Det sista datumet för att skicka in en ansökan är 20 september 2018.

Bygginnovationens programstyrelse har möten 6 gånger per år. Vid dessa möten ges rekommendationer till Vinnova om vilka projekt som bör beviljas. För att en projektidé ska behandlas på styrelsemötet måste den inkomma till Bygginnovationen minst 20 arbetsdagar före mötet.

Aktuella datum hittar du i Bygginnovationens kalender


Från idé till beviljad ansökan


1. Skicka in projektidé
För att kunna söka i Vinnovas utlysning Bygginnovationen 2016-2018 ska du först skicka in din projektidé till Bygginnovations programledning. Använd Bygginnovationens mall för att beskriva din idé.

2. Bedömning
Efter en samlad bedömning ger Bygginnovationens programstyrelse en rekommendation till Vinnova om projektet bör finansieras inom ramen för Vinnovas utlysning.

3. Ansökan till Vinnova
Om projektidén uppfyller programmet intentioner och bedömningskriterier uppmanas du att skicka in en ansökan till Vinnova via deras intressentportal.